KOMMENDE Arrangementer og KURS

9. desember, 2020 | VIRTUELT
GRATIS WEBINAR - Lede virtuelt

Er du lederen som ønsker å utvikle effektfulle lederferdigheter? Vil du vite hvordan, meld deg på dette webinaret! Programmet Lede virtuelt gir deltakerne en svært engasjerende opplevelse som inkluderer instruksjon, respons, refleksjon, gruppeaktiviteter og muligheter til å øve på nye ferdigheter i trygge omgivelser. Basert på nesten 20 år med å hjelpe ledere med å lede virtuelt, fokuserer dette programmet på tre viktige praksiser som har vist seg å øke lederens effektivitet i et virtuelt miljø. 

16. desember 2020 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPTIMAL MOTIVASJON

Uengasjerte medarbeidere koster organisasjoner milliarder av kroner hvert år, og likevel har ikke de fleste ledere noen ide om hvordan de skal identifisere grunnen til problemet og hvordan de skal snu det. Nøkkelen bak engasjement er kvaliteten til en ansatts motivasjon på arbeidsplassen. Optimal motivasjon lærer dine ledere å aktivere et høyere nivå av motivasjon som er bevist å øke engasjementet og virksomhetens samlede resultat. Programmet er delt opp i 3 virtuelle økter. 16. - 21. desember, og 6. januar, onsdager kl. 13.00-15.00 kr. 7.900,-

17. desember, 2020 | VIRTUELT
GRATIS WEBINAR - Instruktørledet virtuell ledertrening

Er du lederen som ønsker å utvikle effektfulle lederferdigheter? Vil du vite hvordan, meld deg på dettwe webinaret! Blanchard Norway har satt sammen en programpakke av våre mest populære virtuelle ledertrenigsprogram. I tillegg får du i samarbeid med Wisehouse en opplæring i og tilgang til utviklingsverktøyet Change66 for oppfølging og ferdighetstrening, samt personlig coaching. Torsdag 17. desember kl. 10.00-10.45

5. januar, 2020 | VIRTUELT
LEDE VIRTUELT

Lede virtuelt programmet lærer ledere å effektivt lede medarbeidere de sjelden ser ansikt til ansikt. Programmet utforsker tre spesifikke fokusområder innen ledelse: Oppmerksomhet, fremme fellesskap og akselerere utvikling. Programmet er delt opp i 3 virtuelle økter på 2 timer 5.-6.-7. januar kl. 09-11.

8. januar, 2021 | VIRTUELT
GRATIS WEBINAR - Instruktørledet virtuell ledertrening

Er du lederen som ønsker å utvikle effektfulle lederferdigheter? Vil du vite hvordan, meld deg på dettwe webinaret! Blanchard Norway har satt sammen en programpakke av våre mest populære virtuelle ledertrenigsprogram. I tillegg får du i samarbeid med Wisehouse en opplæring i og tilgang til utviklingsverktøyet Change66 for oppfølging og ferdighetstrening, samt personlig coaching. Fredag 8. januar kl. 10.00-10.45

13. januar, 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
SLII®

SLII®. er den mest lærte ledelsesmodellen i verden. Den lærer ledere å bruke den riktige lederstilen som svar på personens behov og situasjon. Vår interaktive læringsdesign bruker virkningsfulle teknikker som fordyper deltakerne i SLII raskt, grundig og effektivt. Programmet er delt opp i 5 virtuelle økter på 2 timer. 13.-20.-27 januar og 3. og 10. februar kl. 13-15. kr. 16.990,-

19. januar 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPPSTART MODUL 1

Vi har samlet en modulpakke for virtuell ledertrening hvor du kan velge mellom 3 moduler. Modul 1: Kommunikasjon i ledelse inkl. egen oppstart med Change 66 og tilgang til appen Meg som leder i et år. Kr. 7.900,- Kommunikasjon i ledelse 26. januar og 2.-9. februar og oppsumeringssamling 13. april. Samlinger tirsdager kl. 09.00 - 11.00

19. januar 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPPSTART MODUL 1 og 2

Vi har samlet en modulpakke for virtuell ledertrening hvor du kan velge mellom 3 moduler. Modul 1 og 2: Kommunikasjon i ledelse og Optimal motivasjon inkl. egen oppstart med Change 66 og tilgang til appen Meg som leder i et år. Kr. 15.900,- Kommunikasjon i ledelse 26. januar og 2.-9. februar, Optimal motivasjon 16.-23. februar og 2. mars og oppsumeringssamling 13. april. Samlinger tirsdager kl. 09.00 - 11.00

19. januar 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPPSTART MODUL 1, 2 og 3

Vi har samlet en modulpakke for virtuell ledertrening hvor du kan velge mellom 3 moduler. Modul 1, 2 og 3: Kommunikasjon i ledelse, Optimal motivasjon og SLII® inkl. egen oppstart med Change 66 og tilgang til appen Meg som leder i et år. Kr. 24.900,-. Kommunikasjon i ledelse 26. januar og -2.-9. februar, Optimal motivasjon 16.-23. februar og 2. mars, SLII® 9.-16.-23.-30. mars og 6. april og oppsumeringssamling 13. april samt Change 66 appen og 1 time gratis coaching underveis i løpet. Samlinger tirsdager kl. 09.00 - 11.00

21. januar, 2021 | VIRTUELT
GRATIS WEBINAR - Instruktørledet virtuell ledertrening

Er du lederen som ønsker å utvikle effektfulle lederferdigheter? Vil du vite hvordan, meld deg på dette webinaret! Blanchard Norway har satt sammen en programpakke av våre mest populære virtuelle ledertrenigsprogram. I tillegg får du i samarbeid med Wisehouse en opplæring i og tilgang til utviklingsverktøyet Change66 for oppfølging og ferdighetstrening, samt personlig coaching. Torsdag 21. januar kl. 10.00-10.45

26. januar, 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
KOMMUNIKASJON I LEDELSE

Programmet Kommunikasjon i ledelse bygger på de gjennomtestede hemmelighetene i Ken Blanchards bok The New One Minute Manager og introduserer samtalene og ferdighetene som nye ledere trenger for å raskt oppnå suksess samt bygge positive relasjoner med teamene sine. Programmet er delt opp i 3 virtuelle økter. 26. januar, og 2. og 9. februar, tirsdager kl. 09.00-15.00 kr. 7.900,-

16. februar 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPTIMAL MOTIVASJON

Uengasjerte medarbeidere koster organisasjoner milliarder av kroner hvert år, og likevel har ikke de fleste ledere noen ide om hvordan de skal identifisere grunnen til problemet og hvordan de skal snu det. Nøkkelen bak engasjement er kvaliteten til en ansatts motivasjon på arbeidsplassen. Optimal motivasjon lærer dine ledere å aktivere et høyere nivå av motivasjon som er bevist å øke engasjementet og virksomhetens samlede resultat. Programmet er delt opp i 3 virtuelle økter. 16. - 23. februar, og 2. mars, tirsdager kl. 09.00-11.00 kr. 7.900,-

18. februar 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPPSTART MODUL 1

Vi har samlet en modulpakke for virtuell ledertrening hvor du kan velge mellom 3 moduler. Modul 1: Kommunikasjon i ledelse inkl. egen oppstart med Change 66 og tilgang til appen Meg som leder i et år. Kr. 7.900,- Kommunikasjon i ledelse 25. februar og 4.-11. mars og oppsumeringssamling 20. mai. Samlinger torsdager kl. 13.00 - 15.00

18. februar 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPPSTART MODUL 1 og 2

Vi har samlet en modulpakke for virtuell ledertrening hvor du kan velge mellom 3 moduler. Modul 1 og 2: Kommunikasjon i ledelse og Optimal motivasjon inkl. egen oppstart med Change 66 og tilgang til appen Meg som leder i et år. Kr. 15.900,- Kommunikasjon i ledelse 25. februar og 4.-11. mars, Optimal motivasjon 18.-25. mars og 8. mars og oppsumeringssamling 20. mai. Samlinger torsdager kl. 13.00 - 15.00

18. februar 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPPSTART MODUL 1, 2 og 3

Vi har samlet en modulpakke for virtuell ledertrening hvor du kan velge mellom 3 moduler. Modul 1, 2 og 3: Kommunikasjon i ledelse, Optimal motivasjon og SLII® inkl. egen oppstart med Change 66 og tilgang til appen Meg som leder i et år. Kr. 24.900,-. Kommunikasjon i ledelse 25. februar og -4.-11. mars, Optimal motivasjon 18.-25. mars og 8. april, SLII® 15.-22.-29. april og 6.-12. mai og oppsumeringssamling 20. april samt Change 66 appen og 1 time gratis coaching underveis i løpet. Samlinger torsdager kl. 13.00 - 15.00

25. februar, 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
KOMMUNIKASJON I LEDELSE

Programmet Kommunikasjon i ledelse bygger på de gjennomtestede hemmelighetene i Ken Blanchards bok The New One Minute Manager og introduserer samtalene og ferdighetene som nye ledere trenger for å raskt oppnå suksess samt bygge positive relasjoner med teamene sine. Programmet er delt opp i 3 virtuelle økter. 25. februar, og 4. og 11. mars, torsdager kl. 13.00-15.00 kr. 7.900,-

9. mars, 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
SLII®

SLII®. er den mest lærte ledelsesmodellen i verden. Den lærer ledere å bruke den riktige lederstilen som svar på personens behov og situasjon. Vår interaktive læringsdesign bruker virkningsfulle teknikker som fordyper deltakerne i SLII raskt, grundig og effektivt. Programmet er delt opp i 5 virtuelle økter på 2 timer. 9.-16.-23.-30. mars og 6. april tirsdager kl. 09.00-11.00 kr. 16.990,-

18. mars 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
OPTIMAL MOTIVASJON

Uengasjerte medarbeidere koster organisasjoner milliarder av kroner hvert år, og likevel har ikke de fleste ledere noen ide om hvordan de skal identifisere grunnen til problemet og hvordan de skal snu det. Nøkkelen bak engasjement er kvaliteten til en ansatts motivasjon på arbeidsplassen. Optimal motivasjon lærer dine ledere å aktivere et høyere nivå av motivasjon som er bevist å øke engasjementet og virksomhetens samlede resultat. Programmet er delt opp i 3 virtuelle økter. 18. - 25. mars, og 8. april, torsdager kl. 13.00-15.00 kr. 7.900,-

15. april, 2021 | VIRTUELL LEDERTRENING
SLII®

SLII®. er den mest lærte ledelsesmodellen i verden. Den lærer ledere å bruke den riktige lederstilen som svar på personens behov og situasjon. Vår interaktive læringsdesign bruker virkningsfulle teknikker som fordyper deltakerne i SLII raskt, grundig og effektivt. Programmet er delt opp i 5 virtuelle økter på 2 timer. 15.-22.-29. april og 6.-12. mai torsdager kl. 13.00-15.00 kr. 16.990,-