EKSTERNE MEDARBEIDERE

FORTJENER DYKTIGE LEDERE

DYKTIGE LEDERE KAN BYGGE STERKE RELASJONER MED EKSTERNE MEDARBEIDERE

Dagens arbeidere jobber mer og mer hjemme fra eller borte fra hovedkontorene, med team spredd utvoer land og tidssoner. Ledere sliter med å få kontakt med sine medarbeidere gjennom tidsforsinkelser og teknologigrensesnitt. Det er den nye normalen, og den kommer med et nytt sett med fordeler og utfordringer. Å lede i dette miljøet er vanskelig. Det kan være vanskelig å forstå hva som egentlig skjer, og enda vanskeligere å bygge rapport og tillit over lange avstander. Men med riktig ferdighetssett kan ledere øke effektiviteten og produktiviteten til sine eksterne ansatte.

Eksterne medarbeidere er gjennomsnittlig 20% mer produktive og bare havlvparten har sannsynlighet for å søke andre jobber enn de som jobber i en tradisjonell setting.*

Å LEDE VIRTUELT ER EN FERDIGHET

Virtuelle ledere som øver på å være oppmerksomme og tilstede - fremmer felleskap og akselerere prestasjon og utvikling - vil se høyere tilfredshet, engasjement og produktivitet hos sine medarbeidere som jobber eksternt.

ØK RELASJONEN MED LEDEREN

Gjennom mer intensjon og strukturert kommunikasjon kan dyktige virtuelle ledere styrke relasjonen med sine medarbeidere.

ØK AUTONOMITET OG MYNDIGGJØRING

Effektive eksterne ledere øker ressursstyrke og autonomi i sine medarbeidere, slik at de konsekvent oppfyller mål og leverer resultater.

FORBEDRE MEDARBEIDERNES ENGASJEMENT

Eksterne ledere kobler teammedlemmer til organisasjonen ved å aktivt legge til rette for samarbeid, skape teamkultur og bygge fellesskap.

OPPSKRIFTEN FOR EN ENGASJERT
EKSTERN MEDARBEIDER

Å lede virtuelt programmet gir deltakerne en svært engasjerende opplevelse som inkluderer instruksjon, respons, refleksjon, gruppeaktiviteter og muligheter til å øve på nye ferdigheter i trygge omgivelser. Basert på nesten 20 år med å hjelpe ledere med å lede virtuelt, fokuserer dette programmet på tre viktige praksiser som har vist seg å øke lederens effektivitet i et virtuelt miljø.

Ledere lærer først å være tilstede og oppmerksomme ved å kommunisere med intensjon, med sine eksterne medarbeidere, strukturere samtaler for maksimal innvirkning og respektere hverandres arbeidspreferanser.

Ledere lærer seg hvordan de kan fremme fellesskapet ved å bygge tillitsfulle og støttende relasjoner som holder seg positive og involverer alle sine medarbeidere ved hjelp av den tilgjengelige teknologien.

Til slutt læres ledere hvordan man kan akselerere prestasjon og utvikling ved å bygge medarbeidernes ressurssterkhet og autonomi, og hjelpe dem å komme videre i karrieren.

Vil dere vite mer?

Klar for å komme i gang?

Grunnleggende coaching vil hjelpe dine ledere å lære og utøve de coachende ferdighetene de trenger for å utvikle sine medarbeidere effektivt.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates