RIKTIG MOTIVASJON

STYRKER ENGASJEMENT

HVORFOR RIKTIG MOTIVASJON BETYR NOE

Uengasjerte medarbeidere koster organisasjoner milliarder av kroner hvert år, og likevel har ikke de fleste ledere noen ide om hvordan de skal identifisere grunnen til problemet og hvordan de skal snu det. Nøkkelen bak engasjement er kvaliteten til en ansatts motivajson på arbeidsplasssen. Optimal motivasjon lærer dine ledere å aktivere et høyere nivå av motivasjon som er bevist å øke engasjemntet og virksomhetens samlede resultat.

Optimalt motiverte medarbeidere i organisasjoner er3 ganger mer fornøyd med jobben sin, 3 ganger mer kreative og 10 ganger mer engasjerte.*

MOTIVASJON ER EN FERDIGHET, IKKE ET TALENT

Motivasjon eller mangelen av det er kjernen til alt medarbeidere gjør og ikke gjør. Motivasjon kommer i forskjellige former og det er kvaliteten av motivasjonen som påvirker resultatet. Når ledere forstår motivasjonens natur og hvordan de skal bidra til å tilrettelegge for et skifte til et høyere, mer optimalt motivasjonsnivå, skaper de et arbeidsmiljø der folk er selvmotiverte for å oppnå sine mål, opprettholde høy ytelse og blomstre personlig.

Motivational training for employees increases engagement | Ken Blanchard

ØK engasjemtet hos medarbeiderne

Daglig optimal motivasjon er drvstoffet som fremmer engasjement og lidenskapen for arbeidet blant medarbeiderne.

Optimal motivation in organizations improves well-being | Ken Blanchard

FORBEDRE TRIVSELL

Ved å tilrettelegge for samtaler om optimal motivasjon, forbereder ledere sine medarbeidere med deres energi og generell trivsel.

Increase productivity with motivational training for employees | Ken Blanchard

Øk produktiviteten og evnen til å holde på medarbeiderne

Optimalt motiverte medarbeide er verdifulle—de oppnår høy-kvalitets resultater, de er mer produktive og sannsynligheten for at de blir i virksomheten er større.

SKAP EN ARBEIDSPLASS
HVOR MEDARBEIDERNE BLOMSTRER

Vi vet det er vanskelig å snu rundt på en medarbeiders engasjement. Løsningen er å ha den riktige motivasjonen.

Optimal motivasjon hjelper dine ledere med “Hvordan motiverer jeg noen?” å forstå grunnen til hvordan hver enklet medarbeider er motivert og hjlepe dem å skifte til optimal motivasjon så de kan nå sitt fulle potensiale.

En tillegsverdi av Optimal motivasjon er at ved å lære ferdighetene for å hjelpe medarbeidrne til å skifte, lærer de å skifte motivasjon selv. For en leder uten optimal motivasjon vil det være usannsynlig å kunne aktivere optimal motivasjon i andre.

Basert på den ssiste vitenskapelige forskningen på hva som driver menneskets motivasjon, har våre eksperter utviklet en vikrningsfullt kurs som lærer ledere de tre ferdighetene de trenger for å aktivere optimal motivasjon med deres medarbeidere.

3 skills for motivating employees in the workplace | Ken Blanchard

Vil du lære mer?

Klar for å komme i gang?

Optimal motivasjon vil lære dine ledere og selvledere hvordan de skal skifte til optimal motivasjon, i seg selv og i dem de leder for å øke medarbeiderengasjementet og produktiviteten.

*The Economics of Wellbeing by Tom Rath and Jim Harter, 2010
Positive Intelligence, Harvard Business Review, 2013